ZP.371.9.2018 zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie z dn. 13.03.2018 r. o zamówieniu w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: Organizacja imprezy modowej Łódź Young Fashion

Kod CPV: 7995000-3 Usługi w zakresie organizacji pokazów mody

Przewidywany wykonawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, Łódź, 91-726.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ZP.371.9.2018-ogłoszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf”]ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/03/ŁYF-ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

rodzaj: usługi

status: zakończone

finansowanie ze środków UE: nie