ZP.371.26.2019 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.06.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest Organizacja i realizacja Festiwalu Sztuk Ulicznych „Hokus Pokus”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro lub przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13.06.2019 r. do godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Ogloszenie-o-zamówieniu-ZP.371.26.2019.docx”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Ogloszenie-o-zamówieniu-ZP.371.26.2019-ze-zmianą-z-dnia-7.06.2019.docx”]Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Załącznik-nr-3-Umowa-Hokus-Pokus-ZP.371.26.2019-ze-zmianą-z-dnia-7.06.2019.docx”]Umowa – zmiana[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-ZP.371.26.2019.doc”]Opis przedmiotu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-ZP.371.26.2019.doc”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Załącznik-nr-3-Umowa-Hokus-Pokus-ZP.371.26.2019.docx”]Umowa[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Załącznik-nr-4-Wykaz-usług-ZP.371.26.2019.doc”]Wykaz usług[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Załącznik-nr-5-Oświadczenie-spełniania-warunków-ZP.371.26.2019.doc”]Oświadczenie spełniania warunków[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-wykluczeniu-ZP.371.26.2019.doc”]Oświadczenie o wykluczeniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/06/ZP.371.26.2019_wybór.pdf”]Informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie