ZP.371.2.2020 Ogłoszenie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2020 r. na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług ochrony fizycznej imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 06.02.2020 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.2.2020_Ogłoszenie_Ochrona_imprez.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.2.2020-Formularz-ofertowy.doc”]Formularz ofertowy [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.2.2020_Zal2_wzor_umowy.pdf”]Zał. 2 Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.2.2020_Zal3_Wykaz_usług.pdf”]Zał. 3 Wykaz usług [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.2.2020_Zal4_Ośw_dot_spełniania.pdf”]Zał. 4 Oświadczenie dot. spełniania warunków [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.2.2020_Zal5_Ośw_dot_wykluczenia.pdf”]Zał. 5 Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZP.371.2.2020_inf_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze oferty[/su_button]

 

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

źródło finansowania: środki własne