ZP.371.6.2020 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 10.03.2020 r. o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Podstawa prawna: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Przedmiot zamówienia: realizacja przedsięwzięcia kulturalnego – 4. edycja spotkań z muzyką na ulicy Piotrkowskiej pt. “Piotrkowska Kameralnie” w okresie od 01.07.2020 r. do 26.08.2020 r.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/ZP.371.6.2020_Ogłoszenie_o_udzielanym_zam-1.pdf”]Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/ZP.371.6.2020_Inf_o_nieudzieleniu.pdf”]Informacja o nieudzieleniu zamówienia[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi