Kompleksowa współorganizacja wydarzenia kulturalnego, tj. cyklu koncertów pod nazwą: „Letnisko”, które odbędą się w dniach 02 lipca 2021 roku – 04 września 2021 roku