ZP.371.33.2018 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13 lipca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia Magiczny Pasaż Róży oraz zapewnienie i obsługa techniczna sceny mobilnej w Pasażu Rubinsteina

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 20.07.2018 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.33.2018-Ogłoszenie-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.33.2018-Formularz-ofertowy.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.33.2018-wzor-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.28.2018-Zal-4ab-Oświadczenia.rtf”]wzory oświadczeń[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.33.2018-opis-przedmiotu-zamówienia-edytowane.pdf”]opis przedmiotu zamówienia[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.33.2018-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZP.371.33.2018-informacja-o-unieważnieniu.pdf”]informacja o unieważnieniu[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie