ZP.371.35.2019 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest obsługa gablot ekspozycyjnych i nośników reklamowych

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2019 r. do godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.35.2019-zapytanie-ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.35.2019-formularz-ofertowy.docx”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.35.2019_wzor_umowy_cz.1.pdf”]Wzór umowy dla części 1[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.35.2019_wzor_umowy_cz.2.pdf”]Wzór umowy dla części 2[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/11/ZP.371.35.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie