ZP.371.37.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zabezpieczenie pod względem medycznym na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017” w pasażu Schillera w dniach 30.09.2016 – 01.10.2016 r.
Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 20.09.2016 r. do godziny 14.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/09/ZP.371.37.20161.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/09/ZP.371.37.2016-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/09/ZP.371.37.2016.wybór-oferty.pdf”]wybór oferty[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/09/ZP.371.37.2016.wybór-oferty-21.pdf”]ponowny wybór oferty[/su_button]

status: zakończony
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne