ZP.371.37.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 04.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest obsługa wydarzeń towarzyszących imprezie plenerowej z cyklu „Teatr na Piotrkowskiej” w dniu 22.09.2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2018 r. do godz. 12.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.37.2018-zapytanie-krzesła-namioty-teatr-na-Piotrkowskiej.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.37.2018-Formularz-ofertowy.doc”]zał. nr 1 formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.37.2018-wzór-umowy.pdf”]zał. nr 2 wzór umowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/zał.-nr-3-poglądowa-mapa-terenu.jpg”]zał. nr 3 mapa terenu[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZP.371.37.2017-informacja-o-unieważnieniu.pdf”]informacja o unieważnieniu[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie