ZP.371.40.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 10 listopada 2016 r., na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń w czterech częściach.

Termin nadsyłania ofert: 17.11.2016 r. do godz. 9.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.40.2016-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.40.2016-umowa-sprzęt.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.40.2016-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/11/ZP.371.40.2016.-informacja-o-wyborze-www.pdf”]informacja o wyborze ofert[/su_button]

rodzaj zamówienia: dostawa
status: zakończono
środki finansowe: własne