ZP.371.44.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie i montaż instalacji artystycznej w formie neonu 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2018 r. do godz. 10.00

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.44.2018_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.44.2018-formularz-ofertowy.docx”]Formularz ofertowy [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.44.2018_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZP.371.44.2018_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie