ZP.371.45.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest usługa monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym w zakresie skuteczności promocyjnej informacji z użyciem nazwy ULICA PIOTRKOWSKA w okresie 01.01.2017-31.12.2017 r.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.45.2016-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.45.2016-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.45.2016-projekt-umowy-monitoring-mediów.pdf”]wzór umowy[/su_button]

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2016 r. do godz. 10.00
[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/12/ZP.371.45.2016.-informacja-o-wyborze1.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

rodzaj: usługa
środki finansowe: własne
status: zakończone