ZP.371.45.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług publikacji reklam w lokalnej prasie drukowanej

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 04.12.2018 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/11/ZP.371.45.2018_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/11/ZP.371.45.2018_formularz_ofertowy.docx”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/11/ZP.371.45.2018_wzor_umowy.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/11/ZP.371.45.2018_inf_o_uniewaznieniu.pdf”]Informacja o unieważnieniu[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie