ZP.371.53.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 24.11.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: usługa monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym w zakresie skuteczności promocyjnej informacji z użyciem nazwy ULICA PIOTRKOWSKA w okresie 01.01.2018-31.12.2019 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2017 r. do godz. 14.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.53.2017-zapytanie-ofertowe-monitoring-mediów.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.53.2017-formularz-ofertowy-mm.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.53.2017-projekt-umowy-monitoring-mediów.pdf”]projekt umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.53.2017-odpowiedzi.pdf”]pytania i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/11/ZP.371.53.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

 

rodzaj: usługi

status: zakończony