Neon „Twórczość czasu”

Twórczość czasu” to tytuł nowego neonu artystycznego, który można oglądać na bocznej ścianie budynku przy ulicy Żwirki 8 w Łodzi. Pionowy neon o wymiarach 7m x 3.5m składa się z aż siedmiu sekwencji, które w prosty, graficzny sposób przedstawiają cykl życia rośliny. Dookoła grafiki umieszczony został tekst tytułowej fraszki Jana Sztaudyngera, który w latach 1945-1961 mieszkał w kamienicy po przeciwnej stronie ulicy, pod adresem Żwirki 1c. Autorem projektu neonu jest Bartek Bojarczuk – jeden z najlepszych polskich grafików. Organizatorem przedsięwzięcia jest Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Po „Wdechu/Wydechu” na ścianie przy ul. Narutowicza 21, „Beauty/Bałuty” na ścianie przy ul. Wojska Polskiego 40 oraz „Mewie” na kominie przy ul. Tuwima 10, jest to już czwarty neon artystyczny, który organizuje Łódzkie Centrum Wydarzeń. Neon ma charakter bezterminowy i wpisuje się szeroki program działań związanych ze sztuką w przestrzeni miejskiej, który Łódzkie Centrum Wydarzeń organizuje od 8 lat. Celem programu jest powstawanie nowoczesnych obiektów artystycznych, które na stałe lub tymczasowo wpisują się w krajobraz miasta.