Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: wykonanie muralu wielkoformatowego na bocznej ścianie 26-piętrowego wieżowca przy ul. Piotrkowskiej 182