ZP.371.15.2019 ogłoszenie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18 kwietnia 2019 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest Kompleksowa obsługa techniczna plenerowych wydarzeń artystycznych na ul. Piotrkowskiej

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2019 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.15.2019_Ogłoszenie_o_zam.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.15.2019_-Zał1_OPZ.pdf”]Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.15.2019-Formularz-ofertowy.doc”]Zał. 2 Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.15.2019_wzor_umowy.pdf”]Zał. 3 Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.15.2019_Oświadczenie_o_spełnianiu.pdf”]Zał. 4 Oświadczenie dot. spełniania warunków[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.15.2019_Oświadczenie_wykluczenie.pdf”]Zał. 5 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.15.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie