ZP.371.18.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 30.04.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem namiotów, krzeseł i stołów na czas organizacji imprezy plenerowej w dniu 13.05.2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2018 r. do godz. 14.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/04/ZP.371.18.2018-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/04/ZP.371.18.2018-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/04/ZP.371.18.2018-wzór-umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/04/ZP.371.18.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/04/ZP.371.18.2018-informacja-o-ponownym-wyborze.pdf”]informacja o ponownym wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie