ZP.371.18.2019 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 30.04.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług realizacji wideorelacji polegających na filmowym udokumentowaniu wydarzeń organizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń wraz z ich publikacją na portalu z informacjami lokalnymi o Łodzi

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 09.05.2019 r. do godz. 11.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.18.2019_zapytanie_ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.18.2019_formularz_ofertowy.pdf”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.18.2018_wzór_umowy.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.18.2019_odpowiedzi.pdf”]Odpowiedzi na pytania[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/04/ZP.371.18.2019_wybór_oferty.pdf”]Informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie