ZP.371.19.2019 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2019 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu billboard oraz citylight na terenie Łodzi

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2019 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.19.2019_zapytanie_ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.19.2019_formularz_ofertowy.pdf”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.19.2019_Wzór_umowy_cz1.pdf”]Wzór umowy część 1[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.19.2019_Wzór_umowy_cz2.pdf”]Wzór umowy część 2[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.19.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie