ZP.371.20.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa materiałów reklamowych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2017 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.20.2017-zapytanie-ofertowe-materiały.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.20.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.20.2017-umowa-materiały-do-sprzedaży.pdf”]wzór umowy[/su_button]

opis przedmiotu zamówienia:

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/cz.1-Bidony.pdf”]Część 1[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/cz.2-PARASOL.pdf”]Część 2[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/cz.3-Zapachy-samochodowe.pdf”]Część 3[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/cz.4-Leżaki.pdf”]Część 4[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZP.371.9.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

 

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne