ZP.371.20.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 17.05.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: obsługa plenerowej imprezy Miejskiego Dnia Dziecka w Pasażu Schillera i na ul. Piotrkowskiej w dniu 03.06.2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2018 r. do godz. 15.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.20.2018-zapytanie-MDD-1.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.20.2018-Formularz-ofertowy-1.doc”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.20.2018-wzór-umowy-dzień-dziecka.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.20.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie