ZP.371.23.2018 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28 maja 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi ochrony imprezy o charakterze masowym pn. „595. Urodziny Łodzi”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2018 r. do godz. 12.00 (UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT)

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.23.2018-Ogł-społeczne-ochrona-Urodziny-2018-1-poprawki-HK-i-RC.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.23.2018-Formularz-ofertowy.doc”]zał. nr 1 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.23.2018-wzór-umowy-1.pdf”]zał. nr 2 wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.12.2018-Zal-3-Oświadczenia.rtf”]zał. nr 3 a,b wzory oświadczeń[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.23.2018-zmiana.pdf”]ogłoszenie o zmianie 1[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.23.2018-Formularz-ofertowy-po-zmianie.doc”]formularz ofertowy po zmianie[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.23.2018-zmiana2.pdf”]OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.23.2018-Formularz-ofertowy-po-zmianie2.doc”]FORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANIE 2[/su_button]

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/05/ZP.371.23.2018-informacja-o-wyborze-1.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

 

status: zakończony

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie