ZP.371.25.2019 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 maj 2019 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest Kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia pn. 596. Urodziny Łodzi.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2019 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/DOC310519-31052019092800-1.pdf”]Ogłoszenie o zamówieniu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.25.2019-Wykaz-usług-1.pdf”]Wykaz usług[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.25.2019-Oświadczenie-o-spełnianiu-1.pdf”]Oświadczenie o spełnianiu[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.25.2019-Oświadczenie-wykluczenie-1.pdf”]Oświadczenie wykluczenie[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/1ZP-371-25-2019-OPZ-Urodziny-Lodzi.pdf”]Opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.25.2019-Formularz-ofertowy-1.pdf”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.25.2019-Wzor-umowy-1.pdf”]Wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/OPZ-371-25.zip”]Załączniki[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/ZP.371.25.2019_informacja_o_wyborze.pdf”]Informacja o wyborze oferty[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie