ZP.371.27.2018 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 14.06.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych i kontenerów na czas organizacji imprezy „595. Urodziny Łodzi” w dniach 26-30.07.2018 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2018 r. do godz. 14.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.27.2018-zapytanie-ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.27.2018-formularz-ofertowy.docx”]Zał. nr 1 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.27.2018-wzór-umowy.pdf”]Zał. nr 2 wzór umowy[/su_button]     [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/mapa-03.jpg”]Zał. nr 3 plan terenu [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/ZP.371.27.2018-informacja-o-wyborze.pdf”]Informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
środki z UE: nie