ZP.371.28.2017 zapytanie ofertowe

amówienie ofertowe z dnia 14.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dn. 28-29.07.2017 r.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2017 r. do godz. 14.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.28.2017zapytanie-karetki-2.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.28.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.28.2017-umowa.pdf”]wzór umowy[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/06/ZP.371.28.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

rodzaj zamówienia: usługi

źródło finansowania: środki własne

status: zakończone