ZP.371.28.2019 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

Informacja z dnia 18.07.2019 r. o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Podstawa prawna: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: realizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Łódź Stand-up Festiwal” w terminie 2-3 listopada 2019 r.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZP.371.28.2019-Ogłoszenie-o-udzielanym-zam.pdf”]Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZP.371.28.2019_Informacja_o_udzieleniu_zam.pdf”]Informacja o udzieleniu zamówienia [/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne