ZP.371.3.2017 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: Organizacja imprezy modowej Łódź Young Fashion

Kod CPV: 7995000-3 Usługi w zakresie organizacji pokazów mody

Przewidywany wykonawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,  ul. Wojska Polskiego 121, Łódź, 91-726.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ASP-o-zamiarze.html”]ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia[/su_button]   [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/05/ASP-udzielenie.html”]ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[/su_button]

 

rodzaj: usługi

status: zakończone