ZP.371.33.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 9 sierpnia 2016 r. na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest ochrona imprezy o charakterze masowym – spektaklu plenerowego organizowanego na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) w dn. 30.09-02.10.2016 r. w pasażu Schillera w Łodzi.
Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 12.08.2016 r. do godziny 12.00.
[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/zapytanie-ofertowe-ZP.371.33.2016.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZP.371.33.2016-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZP.371.33.2016.wybór-oferty-www.pdf”]informacja o wyborze Wykonawcy[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne