ZP.371.34.2016 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2016 r. na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – imprezy masowej – spektaklu plenerowego „Łajza” w dniu 01.10.2016 r. w pasażu Schillera, wraz z transportem, montażem i demontażem wszystkich komponentów zapewnionych przez Wykonawcę oraz obsługą osobową, według specyfikacji.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
Termin i miejsce składania ofert: 17.08.2016 godz. 14.00, Łódzkie Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, Łódź, 90-423, sekretariat I piętro

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZP.371.34.2016-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZP.371.34.2016-załącznik-nr-1-specyfikacja.pdf”]załącznik nr 1 specyfikacja[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZP.371.34.2016-załącznik-nr-2-formularz-ofertowy.odt”]załącznik nr 2 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZP.371.34.2016-załącznik-nr-3-projekt-umowy.pdf”]załącznik nr 3 wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZP.371.34.2016-pytania-do-zapytania-ofertowego.pdf”]pytania od Wykonawców i odpowiedzi[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZP.371.34.2016.wybór-oferty.pdf”]informacja o wyborze Wykonawcy[/su_button] status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne