ZP.371.39.2017 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia: organizacja Łódź Design Festival 2017

Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali

Przewidywany wykonawca: Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź

 

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ogłoszenie-o-zamiarze.pdf”]ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/informacja-o-zmianie-ogłoszenia.pdf”]Informacja o zmianie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.39.2017-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf”]Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [/su_button]

status: zakończone

rodzaj: usługi