ZP.371.4.2018 zamówienie na usługi społeczne

Ogłoszenie z dn. 22 lutego 2018 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług obsługi technicznej koncertów.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  01.03.2018 r. do godz. 12.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.4.2018-Ogłoszenie-na-usł-społeczne.pdf”]ogłoszenie o zamówieniu[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.4.2018-Formularz-ofertowy.doc”]zał. nr 1 formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.4.2018-wzor-umowy.pdf”]zał. nr 2 wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/zła.-nr-3-OPZ.pdf”]zał. nr 3 opis przedmiotu zamówienia[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZP.371.4.2018-informacja-o-unieważnieniu.pdf”]informacja o unieważnieniu[/su_button]

rodzaj zamówienia: usługi

status: zakończone

finansowanie z UE: nie