ZP.371.42.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest zapewnienie zaplecza sprzętowego do organizacji imprezy kulturalno-rozrywkowej pn. „Urodziny Tuwima” w dniu 13.09.2017 r. w Pasażu Leona Schillera
Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2017 r. do godz. 10.00

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.42.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]Zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.42.2017-formularz-ofertowy.pdf”]Formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.42.2017-Projekt-umowy.pdf”]Projekt umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP371.42.2017-Zal3-Rider-Techniczny-v3.0.pdf”]Załącznik nr 3 – Rider ogólny[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.42.2017-Zal4-set-lista-Łódź-13.09.2017.pdf”]Załącznik nr 4 – Rider wymagany [/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZP.371.42.2017-informacja-o-wyborze.pdf”]informacja o wyborze[/su_button]

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi
źródło finansowania zamówienia: środki własne