ZP.371.48.2017 zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2017 r.  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa materiałów promocyjnych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 24.10.2017 r. do godz. 10.00.

[su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.48.2017-zapytanie-ofertowe.pdf”]zapytanie ofertowe[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/Czapka-1-1.pdf”]Załącznik nr 1 opz – czapka[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/Szalik.pdf”]załącznik nr 1 opz – szalik[/su_button]  [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.48.2017-formularz-ofertowy.docx”]formularz ofertowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.48.2017-wzór-umowy-2.pdf”]wzór umowy[/su_button] [su_button url=”https://lcw.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZP.371.48.2017-informacja-o-unieważnieniu-1.pdf”]informacja o unieważnieniu[/su_button]

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne